Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.

כיצד אטמנו את המזרקה הגדולה בעולם

כיצד אטמנו את המזרקה הגדולה בעולם

רבים וודאי מכירים את המזרקה הגדולה בעולם,

bellagio las vegas

המזרקה הצמודה למלון בלג'יו בלאס וגאס.

ככל הנראה לא רק שזו המזרקה הגדולה בעולם אלא גם הבריכה הגדולה בעולם!

אולם בעת במהלך העבודות, עלה ספק באם ינתן היתר בנייה מטעם עיריית לאס וגאס, להקמתה.

העירייה עמדה על הדרישה כי על הבריכה להישאר אטומה לפחות חמישים שנה!

החברה היחידה אשר האמינה במוצר שלה, שימשיך ויאטום לפחות חמישים שנה, הייתה חברת סמקו אשר הציעה את מוצריה ליזמי המלון.

הכל בזכות חיפויי הרצפה דמוי הבטון המוחלק, שכן המוצר הינו אטום למים ואף גמיש (לא נסדק).

לאחר שהעירייה ערכה למוצר בדיקות מעבדה מחמירות, היא

הסירה את התנגדותה למזרקה ובשנת 1998, הושלמה בנייתה.

#אטימתנוזלים