December 4, 2014

Please reload

Recent Posts

הכשרת קבלנים

04.12.2014

אנו שמחים לבשר כי בחודש נובמבר האחרון, סיימנו הליך

הכשרת שישה קבלנים ליישום חיפויי הרצפה והקירות.

 

הקבלנים, יחד עם עובדיהם, למדו ליישם את מוצרי החברה השונים בסדנאות בנות מספר ימים ובסיומם הוסמכו על-ידי היצרן לבצע את העבודות השונות.

 

להלן שמות הקבלנים (לפי הא'-ב'):

 

יוגב לוגסי (טאצ' ווד), טל'- 050-8654475

 

עופר עזרן (re;ben), טל'- 052-5351177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive