מוסדות ציבור וחינוך

athletic center - u.s. pentagon

 

חיפוי בטון
חיפוי רצפה בפנטגון
ציפוי בטון
חיפוי דמוי בטון מוחלק דקורטיבי
דמוי בטון מוחלק
Jacob E Manch Elementary School

 

חיפוי דמוי בטון מוחלק דקורטיבי
חיפוי בטון
ציפוי בטון
בטון מוחלק
דמוי בטון
Biosphere Rain Forest_Vandenburg Elementary School

 

בטון מוחלק
בטון
דמוי בטון
חיפוי בטון
דמוי בטון
בטון דקורטיבי
ציפוי בטון
חיפוי בטון
חיפוי דמוי בטון מוחלק דקורטיבי
בטון מוחלק
חיפוי בטון
חיפוי דמוי בטון מוחלק דקורטיבי
דמוי בטון
בטון מוחלק
Microsoft School of the Future

 

בטון מוחלק
James Bilbray Elementary School

 

ציפוי בטון
חיפוי בטון
חיפוי דמוי בטון מוחלק דקורטיבי
Cozine Elementary School

 

חיפוי דמוי בטון מוחלק דקורטיבי
חיפוי דמוי בטון מוחלק דקורטיבי
University of Nevada, Las Vegas

 

בטון
חיפוי דמוי בטון
חיפוי בטון
חיפוי דמוי בטון מוחלק דקורטיבי
Iverson Elementary School

 

חיפוי בטון
ציפוי בטון
חיפוי דמוי בטון מוחלק דקורטיבי
Jeffers Elementary School

 

חיפוי בטון
ציפוי בטון