made in u.s.a

חומר ניקוי תעשייתי לשמנים

Power Cleaner 1gal.jpg
Power Cleaner 1gal.jpg

Power Cleaner 1gal.jpg
Power Cleaner 1gal.jpg

1/1
POWER CLEANER

​​
 

חומר ניקוי מרוכז זה, מיועד לשימושים מסחריים ותעשייתיים.

ההרכב הכימי של החומר מסייע בידו לפרק כתמי שמן וגריז כמעט מכל משטח לרבות בטון.

המוצר חודר לשכבת הלכלוך הכלואה במשטח הנדרש לניקוי ומפרק אותו.

הוורסטיליות הרבה של החומר מאפשרת לו גם לנקות את המשטחים המלוכלכים ביותר ולהסרת הכתמים וכן גם להסיר שכבות של ווקס (פוליש) הקיימות על-גבי ריצוף מסחרי או משרדי.

חומר זה הינו 100% אורגני-מתכלה (biodegradeble).